ورود به حساب کاربری ثبت نام
پیش بینی ورزشی پیش بینی زنده نتایج زنده پوکر آنلاین تخته نرد انفجار اصلی انفجار جدید حکم پاسور بمب پوپ کازینو آنلاین بونوس های ویژه پشتیبانی راهنما
آموزش آپشن های پیش‌بینی ورزشی 2

مجنون گل ( دیوانه ) / دیوانه گًل نیمه اول : (Goal Crazy/Goal Crazy First Half)

همان شرط‌ها روی تعداد گًل‌های زده شده در کل بازی / نیمه اول است فقط با این تفاوت که شرط بندی روی تعداد گل به شکل دیگریست. مثال : اگر گزینه (۲-۳) را انتخاب کنید ، در صورتیکه ( ۲ ) یا ( ۳ ) گًل زده شود شرط برنده می‌باشد .

زوج یا فرد کل بازی/زوج یا فرد نیمه اول/زوج یا فرد نیمه دوم: (Odd Even First/Second Half)

پیشبینی‌ مجموع گلهای زده شده در بازی / نیمه اول / نیمه دوم عدد فرد است یا زوج . هر بازی که با نتیجه ( ۰-۰ ) تمام شود ،عدد زوج حساب میشود . 

زوج یا فرد کل بازی/زوج یا فرد نیمه اول/زوج یا فرد نیمه دوم: (Teams Odd/Even)

پیشبینی‌ مجموع گلهای زده شده در بازی برای یک تیم / نیمه اول / نیمه دوم عدد فرد است یا زوج .

آغاز کننده : (Kick-Off)

شرط بر روی یکی‌ از دو تیم‌ برای آغاز مسابقه ، حتی اگر بازی بعد از شروع لغو شد، شرط‌ها معتبر هستند .

بیشترین گل : (Most Goals)

پیشبینی‌ اینکه در کدام نیمه بیشترین تعداد گًل به ثمر می‌رسد . 

کارت قرمز : (Red Cards)

شرط روی کارت قرمز شبیه شرط بیشتر / کمتر است . برد یا باخت شرط بستگی به مجموعه کارت‌های قرمز هر دو تیم‌ دارد .

کارت زرد : (Yellow Cards)

شرط روی کارت زرد شبیه به آسیایی و بیشتر / کمتر می‌باشد . برد یا باخت شرط بستگی به تعداد کارت‌های زرد نشان داده شده به هر دو تیم‌ دارد و با توجه به هندیکپ داده شده قبل از شروع بازی تعیین می شود. کارت زرد دوم که به قرمز ختم میشود نیز محسوب میگردد .

مجموع کارت‌های داده شده در بازی (بوکینگ) : (Total Booking in Match)

کارت زرد ( ۱ ) امتیاز و کارت قرمز ( ۲ ) امتیاز حساب میشود . حد اکثر امتیازی که یک بازیکن میتواند دریافت کند  ۳ امتیاز می‌باشد . ( ۱ امتیاز برای کارت زرد اول ، و ۲ امتیاز برای کارت دوم که قرمز می‌باشد ) . کارت زرد دوم امتیازی ندارد و امتیاز کارت زرد دوم همان کارت قرمز می‌باشد . کارت‌های نشان داده شده به هرکس غیر از بازیکنان ( مدیر ، مربی‌ ، ذخیره و غیره) حساب نمیشوند .

کرنرها : (Corners)

شرط تعداد کل کرنرها شبیه به هندیکپ و بیشتر / کمتر می‌باشد .

برد / باخت شرط ، توسط مجموع کرنرهای گرفته شده از هر دو تیم‌ در بازی ، و هندیکپ ارائه شده قبل از شروع بازی تعیین میشود . کرنرهای گرفته شده اما زده نشده حساب نمیشوند . به عنوان مثال اگر کرنری در پایان نیمه یا بازی گرفته شود اما قبل از زدن کرنر داور سوت پایان نیمه یا بازی را بزند . چنانچه کرنری به درستی‌ زده نشود یا به هر دلیلی‌ تکرار شود ، فقط یکی‌ از کرنرها حساب میشود .

کرنرهای نیمه اول : (Corners 1st Half)

شرط تعداد کرنرهای نیمه اول شبیه به هندیکپ و بیشتر / کمتر می‌باشد .

برد / باخت شرط ، توسط مجموع کرنرهای گرفته شده از هر دو تیم‌ در نیمه اول ، و هندیکپ ارائه شده قبل از شروع بازی تعیین میشود . کرنرهای گرفته شده اما زده نشده حساب نمیشوند . به عنوان مثال اگر کرنری در پایان نیمه اول گرفته شود اما قبل از زدن کرنر داور سوت پایان نیمه اول را بزند . چنانچه کرنری به درستی‌ زده نشود یا به هر دلیلی‌ تکرار شود ، فقط یکی‌ از کرنرها حساب میشود . شرطها با توجه به نتیجه پایان نیمه اول ثبت نتیجه میشود .

کرنرهای نیمه دوم : (Corners 2nd Half)

شرط تعداد کرنرهای نیمه دوم شبیه به هندیکپ و بیشتر / کمتر می‌باشد .

برد / باخت شرط ، توسط مجموع کرنرهای گرفته شده از هر دو تیم‌ در نیمه دوم ، و هندیکپ ارائه شده قبل از شروع بازی تعیین میشود . کرنرهای گرفته شده اما زده نشده حساب نمیشوند

. به عنوان مثال اگر کرنری در پایان نیمه دوم گرفته شود اما قبل از زدن کرنر داور سوت پایان نیمه دوم را بزند . چنانچه کرنری به درستی‌ زده نشود یا به هر دلیلی‌ تکرار شود ، فقط یکی‌ از کرنرها حساب میشود

. شرطها با توجه به نتیجه پایان نیمه دوم ثبت نتیجه میشود .

اولین / آخرین کرنر : (First/Last Corner)

پیشبینی‌ اینکه کدام تیم‌ (میزبان / میهمان ) اولین / آخرین کرنر را می‌گیرد .


کرنرهای بیشتر / کمتر ( ۳ ) – حالته : (Corners O/U 3Way)

شرط کرنرهای ۳ حالته بیشتر / کمتر ، پیشبینی‌ تعداد مجموع کرنرها می‌باشد .

کرنرهای بیشتر / کمتر ( ۳ ) – حالته نیمه اول : (Corners O/U 3Way 1st Half)

شرط کرنرهای ۳ حالته بیشتر / کمتر ، پیشبینی‌ تعداد مجموع کرنرهای نیمه اول می‌باشد .

کرنرهای بیشتر / کمتر ( ۲ ) – حالته زمان کامل ( ۹۰ دقیقه ) : (Corners O/U 2Way FT)

پیشبینی‌ بیشتر / یا کمتر بودن تعداد کرنرها تا پایان وقت قانونی ( ۹۰ ) دقیقه .

کرنرهای بیشتر / کمتر ( ۲ ) – حالته نیمه اول ( ۴۵ دقیقه ) : (Corners O/U 2Way 1st Half)

پیشبینی‌ بیشتر / یا کمتر بودن تعداد کرنرها تا پایان نیمه اول ( ۴۵ ) دقیقه .

هندیکپ ( ۳ ) حالت کرنرها : (Corners Handicap 3Way)

شرط هندیکپ ( ۳ ) حالته مجموع کرنرهای بازی .

هندیکپ ( ۳ ) حالت کرنرها در نیمه اول : (Corners Handicap 3Way 1st Half)

شرط هندیکپ ( ۳ ) حالته مجموع کرنرهای در پایان نیمه اول .

زوج / فرد بودن مجموع کرنرهای بازی : (Total Corners Odd/Even)

پیشبینی‌ زوج یا فرد بودن تعداد کلّ کرنرهای گرفته شده در بازی .

گیرنده کرنر بعدی : (Next Corner)

پیشبینی‌ اینکه کدام تیم‌ کرنر بعدی را می‌گیرد .

مسابقه تا … کرنر : (Race to …)

شرط روی اینکه کدام تیم‌ اول تعداد کرنر عدد مشخص شده را می‌گیرد .

اولین کارت : (First Booking)

پیشبینی‌ اینکه کدام تیم‌ ( میزبان / میهمان ) اولین کارت ( زرد یا قرمز ) را از داور دریافت می‌کند .


پنالتی : (Penalty)

شرط پنالتی شبیه به بیشتر / کمتر می‌باشد. برد یا باخت شرط با توجه به تعداد کلّ پنالتیهای زده شده در بازی می‌باشد.

زمان اولین گًل : (Time of 1st Goal)

. لحظه ای که بازی آغاز شود، دقیقه‌‌ اول حساب میشود و به عنوان مثال اگر گلی در دقیقه ( ۱۶ : ۲۴ ) زده شود ، دقیقه ثبت گًل ( ۰۰ : ۲۵ ) محسوب میشود .

مساوی شرط فسخ : (Draw No Bet)

پیشبینی‌ تیم‌ برنده بازی . چنانچه بازی مساوی تمام شود ، شرط لغو میشود و مبلغ شرط بازگردانده میشود .

هر دو تیم‌ گًل بزنند : (Both Teams To Score)

* بله = هر دو تیم‌ گًل بزنند .

* خیر = هیچ یک از دو تیم‌ گًل نزند  و یا تنها یک تیم گل میزند.

آفساید : (Offside)

شرط آفساید شبیه به هندیکپ و شرط‌های بیشتر / کمتر می‌باشد .

برد یا باخت به تعداد کلّ آفساید‌های گرفته شده از طرف دو تیم‌ تا پایان بازی ، و مقایسه آن با هندیکپ داده شده قبل از شروع بازی می‌باشد .

خطاها : (Fouls)

شرط خطاها شبیه به هندیکپ و شرط‌های بیشتر / کمتر می‌باشد .

برد یا باخت به تعداد کلّ خطاهایی گرفته شده از طرف دو تیم‌ تا پایان بازی ، و مقایسه آن با هندیکپ داده شده قبل از شروع بازی می‌باشد .

تعویض‌ها : (Substitution)

شرط تعویض‌ها شبیه به هندیکپ و شرط‌های بیشتر / کمتر می‌باشد .

برد یا باخت به تعداد کلّ تعویض‌های انجام شده از طرف دو تیم‌ تا پایان بازی ، و مقایسه آن با هندیکپ داده شده قبل از شروع بازی می‌باشد .

مالکیت توپ : (Ball Possession)

شرط مالکیت توپ شبیه به هندیکپ و شرط‌های بیشتر / کمتر می‌باشد .

برد یا باخت به زمان مالکیت توپ از طرف دو تیم‌ تا پایان بازی ، و مقایسه آن با هندیکپ داده شده قبل از شروع بازی می‌باشد .

شوت داخل چارچوب ( به سمت دروازه ) : (Shots on Target)

شوت داخل چارچوب شبیه به هندیکپ و بیشتر / کمتر می‌باشد .

برد یا باخت با توجه به تعداد شوت داخل چارچوب از طرف هر دو تیم‌ ، و مقایسه آن با هندیکپ داده شده قبل از شروع بازی می‌باشد .

تعداد مجموع پرتاب‌های اوت : (Total Throw-Ins)

شرط مجموع اوت‌های گرفته شده شبیه به هندیکپ و بیشتر / کمتر می‌باشد .

برد یا باخت با توجه به مجموع پرتاب‌های اوت از طرف هر دو تیم‌ ، و مقایسه آن با هندیکپ داده شده قبل از شروع بازی می‌باشد .

اولین اوت : (First Throw-In)

پیشبینی‌ اینکه کدام یک از دو تیم‌ ( میزبان / میهمان ) اولین پرتاب اوت را می‌گیرد.


وقت تلف شده نیمه اول / نیمه دوم : (Added Time in 1st Half/2nd Half)

شرط وقت تلف شده شبیه به شرط بیشتر / کمتر می‌باشد .

برد یا باخت با توجه به وقت تلف شده در نظر گرفته شده هر نیمه توسط داور مشخص میشود.


امتیاز گروه : (Group Points)

پیشبینی‌ امتیاز به دست آورده تیم‌ انتخابی در پایان دوره گروه .

گًل داخل “۳۰” دقیقه اول : (Goals Within First 30 Minutes)

شرط روی اینکه در “۳۰” دقیقه‌‌ اول بازی گًل زده میشود .


گلهای نیمه اول / گلهای نیمه دوم : (First Half Goals/2nd Half Goals)

شرط روی مجموعه گلهای زده شده در نیمه اول (یا) نیمه دوم . مثلا : شرط برنده (۲+) ، اگر ۲ گًل یا بیشتر در هر یک از نیمه ها زده شود شرط برنده است .

زمان زده شدن گًل اول : (First Goal Period)

شرط روی اینکه اولین گًل بازی در چه فاصله زمانی‌ به ثمر می‌رسد .